O nas

 

Duchowni Zboru

 

W 2010r. Kościół Chrześcijan Baptystów w Sopocie oddelegował swojego wieloletniego Pastora Krzysztofa Osieckiego oraz Pastora Jarosława Korzeniowskiego do rozpoczęcia działalności misyjno-duszpasterskiej w rejonie Wejherowa.  Od 2014r. Zbór Chrześcijan Baptystów w Wejherowie stał się niezależnym zborem w strukturze KChB w Polsce. W chwili obecnej posiadamy tylko lokal dla Zboru ale nie mamy obiektu sakralnego w tradycyjnym sensie.  Natomiast z Bożą pomocą pragniemy wybudować kaplicę w stosownym czasie.  Na chwilę obecną nasza działalność polega na zwiastowaniu Słowa Bożego, oraz prowadzeniu studiów biblijnych, działalności charytatywnej i edukacyjnej a także na opiece duszpasterskiej wiernych Kościoła mieszkających w rejonie.